FørdeFotball vurderer oppstart av FFO til hausten

FørdeFotball ser på mogelegheitene for å starte opp eit nytt og spennande tilbod til born i alderen 2. -7.klasse; Fotballfritidsordning!

I den anledning ønskjer vi å kartlegge interessa og kva behov som må dekkast for at dette skal kunne bli ein realitet. Så ta deg 1,5 minutt til å svare på spørsmåla våre! På førehand takk 🙂

Svar på dei tre spørsmåla her.