Klubbstyret i Førde IL Fotball blir valt av årsmøtet, og er klubbens øvste vedtaksorgan.
Styret har seks medlemmar, og vert leia av Arild Sandvoll.

Arild Sandvoll
Styreleiar
arild.sandvoll@dnb.no
Tlf: 90075208
Valt fram til 2018

Margunn Vallestad
Fairplay/Kvalitetsklubb-ansvarleg
msvallestad@gmail.com
Tlf: 917 92 275
Valt fram til 2018

Odd Hagen
Nestleiar – Dommar-/Cupansvarleg
odd.hagen@forde.kommune.no
Tlf: 996 10 496
Valt fram til 2019

Kjetil Bolsø
Sportsleg ansvarleg
bolsokjetil@hotmail.com
Tlf: 909 77 407
Valt fram til 2018

Tove Berget
Kommunikasjon og adminstrasjon
tove.anita.berget@sfj.no
Tlf: 96901338
Valt fram til 2019

Mariann Njøsen
Arrangementansvarleg
mariann.njosen@olavthon.no
Tlf: 995 60 077
Valt fram til 2018

Knut Folkestad
Marknadsansvarleg
tlf. 90559370
Valt fram til 2019

 

1.Vara: Laila Vilnes Helgheim

2.Vara: Øystein Vetti