Førde-Akademiet
Ei breiddesatsing som skal få fleire til å halde på med fotball lengre. Akademiet har treningane sine innandørs, og held størst aktivitet dei månadane som fotballen tradisjonelt har hatt vinterpause.

Grendaserien
Klubben sitt lågterskeltilbod til den yngste aldersgruppa, 57 lag og mange hundre fotballjenter- og gutar i aldersgruppa 6-10 år.

Barnegruppa
Totalt 20 gute- og jentelag for spelarar i aldersgruppa 11-12 år.

Ungdomsgruppa
1 lag i G16-klassen, 5 lag i SMG-klassen , 1 lag i SMJ-klassen og 4 lag i SMJ 7-ar klassen.